Vacature is niet meer vacant

Telecom en Network Engineer bij Crystal Networks

Plaats:

Naarden

Crystal Networks is op zoek naar een junior/medior Telecom/Network Engineer die zorg wil dragen voor technische installatie-, service- en support werkzaamheden ten behoeve van de disciplines Telefonie en Internet

Functieomschrijving

Functieomschrijving

 • Verantwoordelijkheid: nakomen van afspraken en aanvaarden van de consequenties.
 • Uitdrukkingsvaardigheid (communiceren): helder en duidelijk een boodschap verwoorden, zowel mondeling als schriftelijk, zonder uit te weiden naar irrelevante informatie.
 • Luisteren: aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners, goede vragen stellen en feedback geven. Belangrijke informatie oppikken uit zowel mondelinge als non-verbale communicatie.

Verantwoordelijkheden en kerntaken
Binnen deze functie zal je onder meer verantwoordelijk zijn voor het: 

 • aannemen, vastleggen en opvolgen van technische supportvragen volgens de vastgestelde procedures;
 • oplossen van technische supportvragen, waar nodig door het betrekken van externe partijen of collega’s;
 • voorbereiden, installeren en opleveren van telefonieoplossingen en internetverbindingen in projectverband;
 • periodiek meedraaien in een storingsdienst buiten kantoortijden; 
 • opstellen en up-to-date houden van technische beheerdocumentatie;
 • deugdelijk en helder rapporteren van alle uitgevoerde werkzaamheden en verantwoording van uren; 
 • zorgdragen en bewaken van de kwaliteit van diensten en dienstverlening en het rapporteren aan de service-coördinator;
 • ondersteunen van service-coördinator in het opstellen en up-to-date houden van handleidingen en knowledge base;

Doel

 • Het zorgdragen voor technische installatie-, service- en support werkzaamheden ten behoeve van de disciplines Telefonie en Internet.

Plaats in de organisatie

 • De engineer legt verantwoording af aan de bedrijfsleider;
 • Bij afwezigheid worden de taken van de engineer overgenomen door een collega van de afdeling.

Bevoegdheden

 • Installatiewerkzaamheden volgens project of verkoopopdracht;
 • Supportwerkzaamheden binnen servicecontract of volgens serviceopdracht;
 • Inzet van uren en middelen buiten project / servicecontract in overleg met project- / bedrijfsleider.

Gevraagd wordt

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring in een gelijksoortige functie.
 • Ervaring met open source (asterisk) is een pre

Competenties

 • Probleemanalyse: problemen ontleden; herkomst en interne samenhang beschrijven. Opsporen van mogelijke oorzaken, verzamelen van relevante gegevens.
 • Conceptueel denken: problemen in een meer omvattend kader plaatsen, verbanden leggen.
 • Accuratesse: effectief omgaan met detailinformatie en zaken oppikken waar anderen overheen kijken.
 • Plannen en organiseren: prioriteiten, hoofd- en bijzaken bepalen. Fundamenteel werken volgens een duidelijk plan van aanpak en daarop (eigen) acties, tijd en middelen inplannen.
 • Stresstolerantie: effectief blijven werken en communiceren onder tijdsdruk en/of bij tegenslag.

Bedrijfsprofiel

Crystal Networks is een aanbieder van innovatieve producten en diensten op het gebied van Telefonie, Internet, ICT en Elektrotechniek. Vier specialismen die volkomen op zichzelf kunnen staan, maar welke ook steeds vaker geïntegreerd en complementair worden aangeboden. Dit houdt in dat ze bij Crystal Networks  diensten op verzoek zó op elkaar afstemmen, dat de klanten er maximaal profijt van hebben. Door het brede dienstenpakket kan Crystal Networks voorzien in de complete communicatiebehoefte van klanten.