Gesloten

Medior Geodata Engineer bij Sim-Ci

Topvacature
Voor de ontwikkeling van de digitale geografische stedelijke gebieden gebruiken wij geo-spatiale data van diverse bronnen (open, eigen, klant, derden). Op dit moment is dit proces maar voor een deel geautomatiseerd maar het is onze doelstelling om dit volledig te automatiseren. Als gevolg daarvan zijn wij per direct op zoek naar iemand die ons daarmee kan helpen.

Functieomschrijving

Over jou
Wij zoeken iemand met een positief kritische instelling, iemand die snel leert en die altijd kwalitatief hoogstaand werk wil afleveren (maar ook begrijpt dat een deadline soms extra creativiteit vergt!). Jij bent een medior tot senior (met nadruk op senior) Geodata Engineer die ons Modeling & Services team komt versterken met als doel: het versterken van de data management kant van onze oplossing. Je zal verantwoordelijk worden voor taken zoals:
• Opzetten, opschonen, verversen en onderhouden van de database servers
• Verzamelen en beheren van geodata
• Beheer van metadata
• Opstellen en afdwingen van data governance
• Data conversies uitvoeren
• Uitvoeren van ruimtelijke/gebieds analyses en modelering
• De ontwikkeling en het beheer van diverse data pipelines

Gevraagd wordt

• Bachelor/Master Degree in IT met specialisatie geografie of soortgelijk
• Minimaal 3+ Jaren ervaring met GIS (open source of commercieel product) en data pipelines
• Vaardig in gebruik van Python en SQL
• Heeft kennis van en ervaring met Database beheer
• Heeft kennis van en ervaring met Linux OS
• Heeft kennis van en ervaring met data licensering en copyrights
• Heeft kennis van en ervaring met PostGIS, GeoServer, Geonetwork, FME of gelijksoortig ETL
• Heeft kennis van en ervaring met Scrum framework and Agile
• Bij voorkeur kennis van familiar with critical infrastructure geodata
• Is de Engelse taal machtig in woord en schrift op zakelijk niveau
• Is de Nederlandse taal machtig in woord en geschrift
• Heeft een flexibele mindset (start-up mentaliteit)

Geboden wordt

Aangezien SIM-CI deel uitmaakt van Alliander, voldoet het vergoedings- en uitkeringsstelsel aan diens voorschriften. Wij zijn echter van mening dat het product, de tools en de omgeving jou het meest aanspreken

Bedrijfsprofiel

SIM-CI
Wij werken aan de ontwikkeling van een software simulatieplatform waarmee de veerkracht van stedelijke gebieden en hun kritieke infrastructuren kan worden geanaliseerd steden ten overstaan van natuurlijke en (helaas soms) door de mens veroorzaakte ontregelingen. Wij werken met een internationaal team van veelzijdige, innovatieve en getalenteerde mensen.

Wij leveren simulatie-, analyse- en visualisatiesoftware aan grote bedrijven en gemeentes waarmee zij de bewustwording omtrent en mogelijke impact van verstoringen op de samenleving, hun bezittingen en onderliggende vitale infrastructuren kunnen vaststellen. Naast het verhogen van bewustwording kan onze software ook gebruikt worden in het trainen van personeel opdat zij beter voorbereid zijn op onverwachte situaties. Ook kunnen eventuele (geplande) aanpassingen aan infrastructure en systemen gesimuleerd en getest worden om te onderzoeken welke effecten zij hebben en welke mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden.

De berekeningen worden uitgevoed op on onze online (cloud) Simulation Engine, die in staat is om gelijktijdig de diverse vitale infrastructuren in een geselecteerd geografisch gebied te simuleren, of dat nou verkeer, de operationele status van het electriciteits- of telecom-net is of de mensen die in het gebied leven en werkenzaam zijn. De Simulation Engine is flexibel en schaalbaar. Een voorbeeld: een overstroming kan ervoor zorgen dat wegen ontoegankelijk en onbruikbaar worden, maar ook voor het uitvallen van delen van het electriciteitsnet en daardoor het uitvallen van telecommunicatie die na het uitvallen van stroom afhankelijk is geworden van een interne batterij. De stelregel is natuurlijk: hoe meer netwerken en infrastructuren, hoe meer mogelijke onderlinge afhankelijkheden. Onze Model Engine is juist daartoe ontworpen.

Propositie
SIM-CI ontwikkelt een software platform, met de daarbijbehorende ondersteunende digitale gereedschappen en diensten, waarmee de invloed van (meerdere) verstorende trends en gebeurtenissen op samenlevingen en hun onderliggende vitale infrastructuren kunnen worden onderzocht. Eigenlijk creëren wij een nauwkeruige digitale kopie van een dichtbevolkt (stedelijk) gebied, of bijvoorbeeld een industrieel gebied, dat meerdere vitale (en mogelijk gevaarlijke) onderliggende infrastructuren bevat. De modellen zorgen dat dit gebied tot leven komt en er een interactie ontstaat tussen de verschillende infrastructuren. De belangrijkste stappen in ons proces zijn:

VERZAMELEN
Wij beginnen met de ontwikkeling van een digitaal geografisch model, waarvoor wij alle benodigde data verzamelen, maken, ordenen en klaarzetten. Op basis van die data creeren wij een digitale kopie waarvan de geografische en geometrische eigenschappen nagenoeg identiek aan de werkelijkheid zijn.

MODELEREN
We vervolgen het proces door de infrastructuren te koppelen aan modellen die ze “tot leven wekken”. Verkeer op wegen, electriciteit door het elektriciteitsnet en hoeveelheid communicatie (verbindingen) in het mobiele telecomnet. Ook verstoringen zoals overstromingen, electriciteitsuitval of een cyberaanval worden gemodelleerd, evenals de interacties tussen de verschillende infrastructuren. Hiervoor gebruiken wij eigen , in huis ontwikkelde en gevalideerde, modellen, maar onze Model Engine kan eveneens omgaan met modellen die door de klant of derde partijen zijn ontwikkeld. In die zin zijn wij data en model agnostisch.

ANALYSEREN
Na een simulatie presenteren we de resultaten middels een in-house ontwikkelde state-of-the-art visualisatie tool. Hierin wordt o.a. de impact van de disruptie zichtbaar op de samenleving. Berekende getallen zijn bijvoorbeeld het aantal getroffen mensen, gebouwen en wegen en de geraamde kosten.

MITIGEREN
Tot slot bepalen we samen met onze klanten wat de mogelijke mitigaties en verzachtende maatregelen kunnen zijn die vooraf, tijdens of na een dergelijke gebeurtenis getroffen kunnen worden. Deze kunnen in de digitale kopie geincorporeerd worden voor eventuele herberekening van de impact indicatoren.
Voor de ontwikkeling van de digitale geografische stedelijke gebieden gebruiken wij geo-spatiale data van diverse bronnen (open, eigen, klant, derden). Op dit moment is dit proces maar voor een deel geautomatiseerd maar het is onze doelstelling om dit volledig te automatiseren. Als gevolg daarvan zijn wij per direct op zoek naar iemand die ons daarmee kan helpen.
Als jij de relevante ervaring hebt, een flexibele instelling en de nodige ervaring en affiniteit met samenwerken in een team, wellicht ben jij dan degene die wij zoeken.

Zuid Hollandlaan 7 in DEN HAAG
Offline vacature. Solliciteren is niet meer mogelijk.
35497