Home /
Blog /
Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er per 1 januari 2016?

Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er per 1 januari 2016?

woensdag 6 januari 2016

Wet Werk en Zekerheid


           

De Wet Werk en Zekerheid is sinds begin vorig jaar van kracht en brengt stap voor stap veranderingen in het Nederlandse arbeidsrecht. De bedoeling van de wet is om de positie van flexwerkers te versterken en om ontslag sneller, goedkoper en eerlijker te maken. In het afgelopen jaar zijn per 1 januari en per 1 juli de eerste wijzigingen doorgevoerd, en per 1 januari 2016 is de laatste ronde met veranderingen in werking getreden. Maar wat is er precies veranderd, en wat betekent dat voor jou als werknemer? Wij zetten alle wijzigingen kort voor je op een rij.

Waar de wijzigingen in januari en juli zich vooral richtten op de versterking van de rechten van de werknemer en de standaardisering van het ontslagrecht, gaan de wijzigingen die sinds dit nieuwe jaar van kracht zijn vooral over de opbouw en de toewijzing van WW-uitkeringen. Onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid is namelijk dat de wetgeving er meer op gericht wordt om mensen weer aan het werk te krijgen.

 

Wat verandert er precies per 1 januari 2016?

 

1. Maximale duur van de WW wordt ingekort


Tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 wordt de maximale duur van een WW-uitkering stapsgewijs afgebouwd van 38 maanden (dit was het maximum vóór 1 januari 2016) naar 24 maanden. 

Ieder tussenliggend kwartaal wordt de maximale WW-uitkering met één maand verminderd. Vanaf 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering nog 37 maanden, per 1 april is dit nog maar 36 maanden, per 1 juli is het nog maar 35 maanden, enzovoorts.

Deze zelfde regeling geldt ook voor de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering (uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten); ook deze wordt in maximale duur afgebouwd van 38 naar 24 maanden.

 

2. Opbouw WW-recht verandert


Voor 1 januari 2016 was het zo dat je met elk gewerkt jaar het recht op 1 maand WW opbouwde. Dit gaat met de ingang van het nieuwe jaar veranderen: nu is het zo dat je met de eerste 10 werkjaren per jaar 1 maand WW opbouwt, en alle werkjaren die daarna volgen leveren nog een halve maand WW op.  Zo wordt ook in de opbouw van WW op een natuurlijke manier aangestuurd op een kortere WW-periode.

Rekenvoorbeeld opbouw WW

Stel: je hebt precies 22 jaar bij je huidige werkgever gewerkt, en nu wordt je contract beëindigd.  Waar je in de oude situatie recht zou hebben op 22 maanden WW, heb je nu dan nog recht op 16 maanden:
Oude situatie (voor 1 jan 2016)                       Nieuwe situatie (na 1 jan 2016)

22 (jaar) x 1 maand   = 22 maanden                10 (jaar) x 1 maand       = 10 maanden

                                                                                 12 (jaar) x 0,5 maand    = 6 maanden

                                                                                                                               -----------------
 
Recht op WW             = 22 maanden                                                          = 16 maanden

 Eerdere wijzigingen: sinds 1 juli 2015 

 

 • Invoering transitievergoeding
  Word je ontslagen na 2 jaar ononderbroken dienstverband? Dan is je werkgever wettelijk verplicht om je een vergoeding te betalen: de transitievergoeding.
 • Invoering ketenregeling
  Er mogen per 1 juli 2015 nog maar 3 tijdelijke contracten worden aangegaan binnen een tijdsbestek van 2 jaar. Daarna heb je recht op een vast contract. De keten kan alleen onderbroken door een (‘pauze’)periode van 6 maanden of meer.
 • Standaardisering ontslagroute
  Er is wettelijk gezien per situatie nog maar 1 route mogelijk voor de afhandeling van een ontslag. Ontslag gaat altijd via het UWV of via een rechter.
 • Bedenktijd bij beëindigingsovereenkomst
  Bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst krijgt een werknemer 2 weken de tijd om de bepalingen in de overeenkomst (in overleg) aan te passen.
 • Al het werk wordt passend na 6 maanden
  Zit je zonder werk, dan krijg je nog maar 6 maanden de tijd om een baan te vinden die bij je werk- en ervaringsniveau past. Daarna wordt al het werk passend.
 • Inkomensverrekening
  Het gaat sneller lonen om te werken naast je WW-uitkering; je loon uit arbeid wordt minder in mindering gebracht op je WW-uitkering; je houdt dus altijd meer over aan je zelf verdiende centen.

 

Meer lezen over de wijzigingen sinds 1 juli 2015 >

 

 

Eerdere wijzigingen: sinds 1 januari 2015

 

 • Nieuwe regels op het gebied van proeftijd
  Bij een contract van 6 maanden of korter mag er geen proeftijd meer worden ingesteld. Bij meer dan 6 maanden contract geldt er maximaal 1 maand proeftijd en alleen bij meer dan 2 jaar contract mag er een proeftijd van maximaal 2 maanden ingesteld worden.
 • Concurrentiebeding in meeste gevallen verboden
  Het is alleen onder bijzondere omstandigheden nog mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidscontract.
 • Aanzegtermijn verplicht
  Een maand vóór het eindigen van je arbeidscontract moet je werkgever je duidelijkheid geven over het vervolg van het traject. Dit heet de aanzegtermijn.

 

Meer lezen over de wijzigingen sinds 1 januari 2015 >

 

 

 

 

DE NIEUWSTE ARTIKELEN IN JE INBOX ONTVANGEN?

  

MEEST GELEZEN:

Zo weet je dat je sollicitatiegesprek niet goed ging

 13 vreemdste vragen gesteld tijdens een sollicitatiegesprekZou jij deze vragen durven te stellen bij een sollicitatiegesprek?

5 sollicitatiegesprekadviezen die je hoe dan ook wilt lezen > Artikelen die je misschien ook interessant vindt

Je secundaire arbeidsvoorwaarden: belangrijker dan je denkt!

Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er per 1 juli?

Tijdelijk contract? Weet waar je recht op hebt!

 

 

 
 
Terug naar overzicht
 
 
Terug naar overzicht

Heb je nog vragen?

Je kunt ons bellen
Telefoon:
020 - 5300500
... of we bellen jou
of je mailt ons