Home /
Blog /
Hoe hoog zijn de salarissen bij Yahoo?

Hoe hoog zijn de salarissen bij Yahoo?

woensdag 8 april 2015

 

 

2Altijd al willen weten wat je zou verdienen als je bij een bedrijf als Yahoo zou werken? Er zijn veel verschillende functies bij Yahoo en dit zijn de 10 hoogste salarissen, in dollars, op een rij (met dank aan Glassdoor).

 

10. Director Software Engineering | $205.692

De Software Engineering Director heeft de leiding over alle Software Engineers. Een Software Engineer bij Yahoo houdt zich onder andere bezig met het creëren van applicaties, programmeren en testen. De Director bepaalt wat er hierin wel of niet gebeurt en heeft daarom een grote verantwoordelijkheid.

 

9. Business Development Director | $216.001

Een Senior Business Development Director heeft supervisie over de commerciële en financiële ontwikkelingen die voortvloeien uit de relaties met klanten. De Director bepaalt bijvoorbeeld de targets voor de Business Developers en hij zorgt dat winstgevende klantportfolio’s worden nagestreefd. 

 

8. Director Software Quality Engineer | $217.526

De Director is hoofdverantwoordelijke voor de software die Yahoo levert. Zo bepaalt de Director wat de maatstaf is ten aanzien van de kwaliteit en is het zijn verantwoordelijkheid dat aan die maatstaf wordt voldaan. 

 

7. Finance Director | $220.383

De Senior Finance Director van Yahoo stelt het financiële beleid op.  Daarnaast is de Director  verantwoordelijk voor de rapportages waarin de financiële situatie van het bedrijf wordt weergegeven. 

 

6. Design Director | $222.753

Bij ieder nieuw project, denk aan het moderniseren van de website, bepaalt de Design Director de stijl en de richtlijnen waaraan het project op creatief niveau moet voldoen. 

 

5. Engineering Director | $231.079

De Engineering Director geeft de managers op de Engineering afdeling richting. Op de Engineering afdeling wordt veel technologisch onderzoek gedaan. De Director bepaalt wat er precies onderzocht moet worden. Uit dit onderzoek kunnen belangrijke conclusies worden getrokken waar het bedrijf op zal moeten anticiperen.   

 

4. General Manager | $238.372

Een General Manager is op het hoogste niveau verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Deze functie staat in de hiërarchie net onder die van een (vice) president.

 

3. Product Management Director | $247.516

De verantwoordelijkheid van de Product Management Director ziet op het  aantrekken van nieuwe klanten met de producten die Yahoo aanbiedt, zoals Flickr en Tumblr. Hij is eindverantwoordelijke als het op de producten van Yahoo aankomt. Zowel het succes van een bepaald product als het falen kunnen uiteindelijk de Product Management Director worden aangerekend.  

 

2. Vice President | $278.655

Bij Yahoo zijn er meerdere Vice Presidents elk met de leiding over een andere afdeling. Denk aan de afdeling Communication Products, Search Products of Advertising Technology. In totaal zijn er 18 personen die behoren tot het Yahoo Executive Team, waarvan Marissa Mayer de CEO is. 

 

1. CEO | $1.000.000

De 39-jarige Marissa Mayer is op dit moment CEO van Yahoo. In 2014 werd zij genomineerd als 16e op de lijst van de meest invloedrijke zakenvrouwen ter wereld. Haar salaris wordt geschat op ongeveer 1 miljoen dollar per jaar. Dit is exclusief de waarde van haar aandelenpakket. Dat meegerekend wordt haar vergoeding geschat op ongeveer 117 miljoen dollar gedurende een periode van 5 jaar.

Terug naar overzicht
 
 
Terug naar overzicht

Heb je nog vragen?

Je kunt ons bellen
Telefoon:
020 - 5300500
... of we bellen jou
of je mailt ons