Home /
Blog /
2 interessante adviezen voor het realiseren van een lage cost-per-hire

2 interessante adviezen voor het realiseren van een lage cost-per-hire

maandag 29 februari 2016

Werkgeverszaken

  • Thomas Brons

Werkgeverszaken

Stel: je zit met je business in een fase van groei en je zoekt nieuwe ICT-professionals om je groter wordende klantenkring te bedienen. Jij wilt kwaliteit binnenhalen en dit moet snel gebeuren. Hoe sneller nieuwe werknemers starten, hoe sneller je een omzetgroei kunt realiseren. Het probleem:

Waar moet ik op letten wanneer ik zo efficiënt mogelijk wil aannemen?

Grote corporaties hebben hun aannamebeleid geprofessionaliseerd door het inrichten van een HR-afdeling. Omdat HR-activiteiten zich moeilijk laten uitdrukken in geld, wordt de kwaliteit van het aannamebeleid vaak bepaald aan de hand van de cost-per-hire. Dit gegeven kan worden berekend door de hoeveelheid externe kosten te delen door het aantal aannames. 

Omdat factoren als de arbeidsmarkt, de grootte van een organisatie, de regio waarin een onderneming opereert en andere demografische factoren van invloed zijn op de cost-per-hire, is de cost-per-hire niet te gebruiken als een ‘absoluut’ gegeven. Daarom vergelijken HR-specialisten de cost-per-hire vaak met een benchmark. Valt de cost-per-hire vergeleken met een benchmark hoog uit, dan is dat een indicatie dat het aannamebeleid moet worden geoptimaliseerd.

In dit artikel lees je 2 zeer interessante adviezen die jou helpen in het realiseren van een lage cost-per-hire. Deze adviezen zijn niet alleen interessant voor organisaties met een HR-afdeling. Deze adviezen zijn interessant voor elke ondernemer die op het punt staat om personeel aan te nemen.

 

1. Wijs recruiters dezelfde soort vacatures in hun portfolio toe

Een interessant onderzoek over het verlagen van de cost-per-hire is verricht door de Society for Human Resource Management (SHRM). Zij hebben in 2011 het Human Capital Benchmarking Report gepubliceerd.

Uit dat onderzoek blijkt:

  • Dat de samenstelling van de portfolio van een recruiter invloed heeft op de cost-per-hire. 

Recruiters die verantwoordelijk zijn voor de invulling van dezelfde soort vacatures realiseren een lagere cost-per-hire dan recruiters die verantwoordelijk zijn voor de invulling van meerdere soorten vacatures.

Table 1

Dit komt omdat recruiters die zich alleen op de invulling van een bepaald soort vacature hoeven te richten, steeds beter worden in het vinden en herkennen van talen binnen een bepaald vakgebied.

Organisaties kunnen uit dit onderzoek opmaken dat zij hun aannamebeleid kunnen optimaliseren door recruiters te laten focussen op de invulling van dezelfde posities.

 

2. Richt je op het vermijden van bad hires, niet op het aannemen van topwerknemers

Een ander interessant onderzoek is verricht door Michael Housman en Dylan Minor. Zij constateerden dat voor het realiseren van een lage cost-per-hire een organisatie niet tot in de treure op zoek moet gaan naar topwerknemers. Het voorkomen dat een zogenaamde ‘toxic worker’ wordt aangenomen levert een veel lagere cost-per-hire op.

Zij definiëren deze, vrij vertaald, ‘giftige’ werknemers, als werknemers die op staande voet worden ontslagen wegens wangedrag. Denk aan werknemers die op staande voet worden ontslagen omdat zij stelen, niet discreet omgaan met bedrijfsgevoelige informatie, andere werknemers treiteren, zich niet respectvol gedragen tegenover collega’s en managers, en zich zelfs schuldig maken aan seksuele intimidatie.

Table 2
Bron: Onderzoeksrapport ‘Toxic Workers’ door Michael Housman en Dylan Minor

Housman en Minor hebben aan de hand van een enorme dataset, bestaande uit de gegevens van 58.542 oud-werknemers van 11 multinationals, het kostenplaatje geschetst. Van deze 58.542 oud-werknemers die ontslagen waren, brachten zij in kaart hoelang zij bij een organisatie hebben gewerkt, waarom zij ontslagen waren en hoe goed zij presteerden. Aan de hand van deze gegevens berekenden Housman en Minor hoeveel kosten een organisatie bespaart door een topwerknemer aan te nemen.

Dit vergeleken zij met de kosten die een organisatie bespaart wanneer zij een toxic worker niet aannemen en zo een bad hire weten te voorkomen.

Table 3
Bron: Onderzoeksrapport ‘Toxic Workers’ door Michael Housman en Dylan Minor

Het advies van Housman en Minor aan organisaties is overduidelijk. Het gaat niet om het aannemen van een topwerknemer, maar om het voorkomen van bad hires. De pijlers binnen een organisatie moeten veel meer zijn gericht op het niet aannemen van een toxic worker. 

 

Een ander onderzoek, gedaan door Tom Mallory, bevestigt dit beeld. 

Table 4
Bron: Onderzoeksrapport van Tom Mallory van Acadia Associates Inc. 

In dit onderzoek onderzocht Tom Mallory wat een bad hire een organisatie uiteindelijk kost. Uit zijn onderzoek blijkt dat de kosten van een bad hire op kunnen lopen tot 6 keer iemand zijn jaarsalaris.

De les die elke onderneming hieruit kan trekken is: het vermijden van een bad hire is minstens zo belangrijk als het zoeken naar een absolute topper wanneer je een lage cost-per-hire wilt realiseren.

Artikelen die je misschien ook interessant vindt

 
Terug naar overzicht
 
 
Terug naar overzicht

Heb je nog vragen?

Je kunt ons bellen
Telefoon:
020 - 5300500
... of we bellen jou
of je mailt ons