Home /
Blog /
Hoe werkt Scrum en wat levert het jou op?

Hoe werkt Scrum en wat levert het jou op?

donderdag 28 juli 2016

trends

 • Evelyn

Trends & nieuws

Je ziet het steeds vaker in een vacature-omschrijving voor IT’ers staan: ‘ervaring met het werken met Scrum’. En de kans is groot dat het team van developers binnen jouw bedrijf ook volgens de populaire Scrum-principes werkt - of ermee zou willen werken. Ben je nieuwsgierig naar Scrum en wat het voor jouw bedrijf kan betekenen? Vind je het fijn om mee te kunnen praten? Wat jouw redenen ook zijn, wij leggen je uit wat Scrum is, waarom het handig is en wat het jouw bedrijf kan opleveren als je volgens de Scrum-methode werkt. 

An 'Agile way'

Voordat we Scrum uitleggen, gaan we in op de term ‘Agile’. Waarom? Omdat Scrum een flexibele (‘agile’ in het Engels) manier is om een project te beheren. ‘Agile’ wordt gebruikt om een algemene aanpak voor de ontwikkeling van software te beschrijven. Agile legt de focus op teamwork, frequente leveringen van werkende software, nauwe samenwerking met klanten, en het vermogen om snel te reageren op veranderingen. 

Het Scrum-framework

Veel mensen denken dat de termen ‘Scrum’ en ‘Agile’ hetzelfde aanduiden. Maar het zijn in feite twee verschillende begrippen. Scrum is een framework om een proces mee te managen. Het is een flexibele (Agile) manier om (software)producten te ontwikkelen. Met Scrum wordt het (software)product gebouwd in een reeks van vaste lengtes - iteraties of sprints genoemd. Dit geeft teams een kader om binnen te werken.

Rugby en scrummen

Het Scrum-proces werd in de vroege jaren ’90 door Jeff Sutherland en Ken Schwaber bedacht. Jeff Sutherland verbaasde zich over de stroperige, inefficiënte manier van werken bij MidContinent, het bedrijf waar hij destijds in dienst was (en tevens het bedrijf dat de eerste pinautomaat op de markt bracht).

Jeff stelde voor om zijn ervaring als piloot in het Amerikaanse leger toe te passen in het projectteam, dat zich bezighield met het pinautomatennetwerk. Jeff leerde tijdens zijn pilotentraining snel te handelen: observeren, oriënteren, besluiten en te doen. Deze manier van werken implementeerde hij succesvol in zijn team, en Scrum was geboren.

De term Scrum is overigens afkomstig uit rugby, waar (net als bij Scrum softwareontwikkeling) de samenwerking centraal staat. Scrummen is van oorsprong letterlijk duwen en trekken tot er iets naar buiten rolt. Bij een scrum werkt een rugbyteam nauw samen om de bal over het veld te verplaatsen in de richting van de helft van de tegenstander. Daarbij is het van belang dat alle spelers goed op elkaar zijn afgestemd, dezelfde intentie hebben en een vastomlijnd doel voor ogen hebben.

 
"Een scrum is de perfecte metafoor van hoe ik wil dat een team samenwerkt" Jeff Sutherland

 Scrum


Het Scrum-traject: werken in sprints

Om de Scrum-methode op de werkvloer toe te passen, wordt een (groot) project opgedeeld in zogenaamde sprints. Een Scrum-traject bestaat uit sprints met een vaste, vooraf afgesproken tijdsduur; meestal duurt een sprint een aantal weken, variërend van 2-4 weken. Het exacte aantal weken hangt af van de kwaliteit van het team, de technologie en architectuur die worden gebruikt, en het product waar het team aan werkt. Door middel van de sprints werkt het team de items op de prioriteitenlijst van het project één voor één af. De prioriteitenlijst kan daarmee steeds na een afgeronde sprint worden bijgesteld. Op die manier ontstaat goed inzicht in de voortgang en kan er eventueel tijdig bijgestuurd worden.

Tijdens elke sprint worden de vereiste functionaliteiten van het product bepaald, uitgewerkt en voor gemiddeld 70% vóór de volgende bijeenkomst gerealiseerd. Aan het eind van elke sprint levert het Scrum-team een werkend product op. Het product moet in theorie direct live gezet kunnen worden. Het product wordt elke sprint aangevuld en bijgewerkt, totdat het daadwerkelijke product klaar is en live gaat.


Er zijn 4 terugkerende zaken die de structuur van elke sprint vormen:

 • ‘Sprint planning’: discussie aan het begin van elke sprint, over de geschatte tijd voor de geplande inspanningen

 • ‘Daily stand-up’ (of ‘Daily Scrum’): een korte dagelijkse meeting van maximaal 15 minuten, waarin drie vragen worden beantwoord:

  - Wat hebben we gisteren gedaan om ons doel te bereiken?
  - Hoe kunnen we beter en sneller werken?
  - Wat staat dat in de weg?

 • ‘Sprint demo’ (of ‘iteratie review’): presentatie van het verrichte werk in de laatste sprint

 • ‘Sprint retrospective’: bespreking van wat werkt in een sprint en wat niet; een soort analyse van elke sprint.


Task boards en burndown charts


Tijdens een sprint wordt gewerkt met visuele hulpmiddelen, zoals een ‘task board’ en een ‘burndown chart’. Op een task board wordt bijvoorbeeld met gekleurde memoblaadjes bijgehouden welke ‘tasks’ in welke fase zitten door middel van kolommen op een whiteboard. Deze fases zijn in chronologische volgorde over het algemeen opgedeeld in:

1. To Do
2. Work in progress
3. To verify
4. Done

De vooruitgang van het Scrum-project kan worden gevolgd door middel van de burndown chart, een grafiek waar tijd wordt uitgedrukt in storypoints. Hoe meer tijd het werk kost dat iemand moet verrichten, hoe meer storypoints de taak krijgt.

Het Scrum-team

Het Scrum-team is multidisciplinair. Scrum zorgt ervoor dat alle disciplines tegelijkertijd ingezet worden. Dit betekent dus dat programmeurs, architecten, designers en testers in één team zitten en simultaan aan het product werken. Ook maakt de klant actief deel uit van het Scrum-team; het liefst op dagelijkse basis. Binnen Scrum zijn er 3 rollen:

 • De ‘Product Owner’

 • De ‘Scrum Master’

 • Het ontwikkelteam.


Product Owner

De Product Owner van het Scrum-team is de typische key stakeholder van een project. Hij/zij managet de verwachtingen en is het aanspreekpunt over de inhoud van het te realiseren eind-product. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor het succes van het product. De Product Owner weet wat er speelt en stemt met alle partijen belangrijke zaken af, zodat hij/zij zelf de juiste beslissingen kan nemen.

De Product Owner is in de meeste gevallen de hoofdgebruiker van het systeem; vaak is het iemand die werkzaam is op het vlak van Marketing of Productmanagement. Maar het is vaak ook een persoon met gedegen kennis van gebruikers, de concurrentie, de competitie en opkomende trends voor het domein of het type systeem of software dat ontwikkeld gaat worden.

Scrum Master

Een Scrum Master treedt op als 'facilitator' en coach; hij zorgt er voor dat het team niets in de weg staat om goed werk te kunnen verrichten. De Scrum Master is de verantwoordelijke voor het nakomen van de regels van de Scrum-methode; hij/zij doet dat door het team, de Product Owner en andere stakeholders te begeleiden. De Scrum Master zorgt er bovendien voor dat het juiste werk op het juiste moment gedaan wordt.

Het ontwikkelteam

Naast de Product Owner en de Scrum Master bestaat een Scrum-team uit developers en aanvullende rollen zoals designers, testers en architecten. De meest effectieve Scrum-teams bestaan uit niet meer dan 5-7 teamleden. Iedereen in het project werkt samen aan een bepaalde feature van de software om die af te ronden binnen een sprint. Het ontwikkelteam geeft aan hoeveel storypoints (storypoints duiden tijd aan) ze aan hun werkzaamheden in een iteratie geven, Hoe meer tijd het werk kost dat iemand moet verrichten, hoe meer storypoints de taak krijgt.

Daarnaast zorgt het team ervoor dat de doelen voor de huidige sprint, opgesteld door de Product Owner, worden gehaald.

 

Wat scrum voor jouw team kan betekenen

Net als bij elke methodiek of framework zijn er voor- en nadelen. Scrum heeft veel voordelen; het is niet voor niets dat heel Silicon Valley aan het scrummen is. Het gebruik van Scrum vereist echter wel dat een organisatie een serieuze poging moet wagen om het framework onder de knie te krijgen.

Snelle feedback, focus en hoge productiviteit

Door de vaste iteraties (de sprints) krijgt het ontwikkelteam belangrijke feedback over hun inschatting en het proces van oplevering. Scrum-teams kunnen bij hun klanten checken of het product waaraan ze werken, voldoet aan de verwachtingen. Dit zorgt ervoor dat prognoses nauwkeuriger kunnen worden gemaakt. Door sprints zijn producten snel bruikbaar en krijgt het team zo snel mogelijk feedback op het product en het gevolgde werkproces.

Het blijkt echter lastig om de taak waaraan tijdens een sprint wordt gewerkt, ook echt af te ronden, zodat de software daadwerkelijk functioneert. Om tijdens de sprints focus te houden, is het essentieel dat het hele team dagelijks een Daily stand-up houdt en samen checkt of het project de goede kant opgaat in de geplande tijdspanne. Met de drie vragen die tijdens een Daily stand-up worden beantwoord, blijven alle teamleden gefocust op het doel en worden obstakels snel duidelijk. Dit zorgt voor hogere kwaliteit van het verrichte werk en een hogere productiviteit binnen het team.

Gemotiveerde teams

De voortgang van het Scrum-project kan worden gevolgd door middel van een task board en een burndown chart. Deze visuele middelen om de vooruitgang bij te houden zijn krachtige motivators voor het team. Maar het werkt ook motiverend om het verrichte werk tijdens de Sprint demo te kunnen laten zien.

De consistentie van de sprints, het gebruik van visuele middelen en de feedback die het team van de betrokken partijen bij elke demo krijgt, zorgen samen voor een krachtige manier om producten te ontwikkelen. Dit zorgt voor een toename in de werktevredenheid van het team, gemotiveerde medewerkers én verbeterde tevredenheid van betrokken partijen.

En verder wordt er sneller en effectiever gewerkt, doordat je met Scrum in een klein, multidisciplinair team nauw samenwerkt. Er ontstaat meer synergie tussen de teamleden dan wanneer alle teamleden zich op hun eigen specialisme richten.

scrum


Inspelen op ontwikkelingen

Met Scrum knip je het project in stukjes en ‘begin je gewoon’. Daarmee voorkom je dat je bij aanvang meteen veel tijd verliest met het maken van een stappenplan en een tijdsplanning. Dat plan kan onderweg immers veranderen; Scrum leent zich daarom perfect voor innovatietrajecten.
Stel: je bouwt een webshop en er komt tussentijds een nieuw betaalsysteem op de markt. Dan kun je hierop inspelen bij de volgende sprints. Bij Scrum kunnen er meerdere momenten zijn waarop er versies van een product live gaan. Deze versies kunnen dan onderweg worden getest en, indien noodzakelijk, worden bijgeschaafd. Scrum werkt hierdoor heel flexibel en biedt je de ruimte om in te spelen op recente ontwikkelingen.


Alle facetten van Scrum benutten

Goed scrummen is nog niet zo eenvoudig; op dit moment passen veel bedrijven de Scrum-methode nog slecht toe. Sommige bedrijven pikken een paar dingen uit Scrum, zoals de Daily stand-ups. Je hoeft niet ‘alleen’ het Scrum-framework te gebruiken; je kunt Scrum ook in combinatie met de gewenste features van andere Agile-methodes gebruiken. Besef je wel dat als je maar een paar dingen uit Scrum gebruikt, je wellicht niet de gewenste voordelen van een complete Scrum-werkwijze ervaart.

Nu je op de hoogte bent van het Scrum-framework, is het zaak om te bekijken wat voor jouw organisatie werkt: je oude werkwijze, het hele Scrum-framework of delen daarvan. Succes!

Artikelen die je misschien ook interessant vindt

 
Terug naar overzicht
 
 
Terug naar overzicht

Heb je nog vragen?

Je kunt ons bellen
Telefoon:
020 - 5300500
... of we bellen jou
of je mailt ons